12 listopada, 2020

(17/2020) Powołanie członka Rady Nadzorczej

Raport Bieżący nr 17/2020

Zarząd Spółki Centurion Finance ASI S.A. (dalej „Spółka”) informuje, że w dniu 10 listopada 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Grzegorza Szustkiewicza na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu do niniejszego raportu Spółka przekazuje życiorys powołanego członka Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.