2 czerwca, 2018

(2/2018) Korekta raportu ESPI 1/2018

Raport bieżący z plikiem 2/2018

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Spółki Centurion Finance S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w raporcie ESPI 1/2018 w załączniku „Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ” pojawiła się omyłka pisarska – zamiast roku 2018 podany został rok 2017. W załączniku prawidłowa pełna treść ogłoszenia.