2 czerwca, 2018

(7/2018) Korekta raportu EBI 6/2018

Raport Bieżący nr 7/2018

Zarząd Spółki Centurion Finance S.A. („Spółka”) niniejszym informuje, że w raporcie EBI 6/2018 w załączniku „Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ” pojawiła się omyłka pisarska – zamiast roku 2018 podany został rok 2017. W załączniku prawidłowa pełna treść ogłoszenia.