13 marca, 2024

(2/2024) Zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży udziałów

Raport bieżący 2/2024

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. niniejszym informuje o podpisaniu w dniu 13 marca 2024 roku przedwstępnej umowy sprzedaży 20 udziałów spółki Milisystem sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), stanowiących 5% udziału w kapitale zakładowym Spółki, za kwotę 340 000 złotych.

Końcowa umowa sprzedaży zawarta zostanie w terminie do dnia 12 października 2024 roku, pod warunkiem nieskorzystania przez pozostałych wspólników Spółki z przysługującego im prawa pierwszeństwa odkupu udziałów.