8 grudnia, 2020

(20/2020) Przystąpienie do spółki

Raport Bieżący nr 20/2020

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 07.12.2020 Spółka przystąpiła do MINUTOR ENERGIA Sp. z o.o.

Kwota inwestycji wyniosła 104 500 zł. Wcześniejsza zadeklarowana kwota inwestycji została znacząco zredukowana w związku z bardzo wysokim popytem ze strony inwestorów na udziały w MINUTOR ENERGIA Sp. z o.o.

Informację uważamy za istotną z uwagi na fakt połączenia się MINUTOR ENERGIA Sp. z o.o. z Hub4Fintech S.A., w której Emitent przed niedawną rejestracją przez Sąd podwyższenia kapitału, posiadał 5,38% udziału w kapitale i głosach na WZA.

Inwestycja ta jest wyrazem kontynuacji wspólnych założeń biznesowych, a także otwiera możliwości na wspólne przedsięwzięcia w branży OZE.