14 stycznia, 2021

(1/2021) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku

Raport Bieżący nr 1/2021

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2021 roku. Przekazywanie raportów okresowych będzie odbywało się w następujących terminach:

– raport za IV kwartał 2020 roku – w dniu 12 lutego 2021 roku

– raport za I kwartał 2021 roku – w dniu 12 maja 2021 roku

– raport za II kwartał 2021 roku – w dniu 12 sierpnia 2021 roku

– raport za III kwartał 2021 roku – w dniu 12 listopada 2021 roku

– raport roczny za 2020 rok – w dniu 25 maja 2021 roku

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”