13 stycznia, 2017

(4/2017) Udzielenie pożyczki spółce zależnej

Raport bieżący 4/2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Centurion Finance S.A. („Spółka”) informuje, iż w dniu 5 stycznia 2017 r. Spółka udzieliła pożyczki spółce zależnej – Centurion Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Katowicach – w wysokości 590.000,00 zł. Pożyczka zostanie wykorzystana na inwestycje w grunty, na których prowadzone będą inwestycje deweloperskie.

Centurion Finance S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Centurion Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji.