5 listopada, 2021

(5/2021) Objęcie udziałów one2tribe sp. z o.o.

Raport bieżący 5/2021

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 1/2021 („Raport”), informuje, że w dniu 4 listopada 2021 roku zostało zarejestrowane podwyższenie kapitału zakładowego one2tribe sp. z o.o. („O2T”), w ramach którego Emitent objął 106 udziałów, stanowiących 1,50% kapitału zakładowego O2T i tyleż głosów na zgromadzeniu wspólników. Przysługujące Emitentowi udziały w O2T zostały opłacone w drodze umownego potrącenia wierzytelności. W ten sposób rozliczona została w całości wierzytelność Emitenta wobec O2T o zwrot pożyczki, opisanej w Raporcie.