25 maja, 2023

(5/2023) Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za rok 2022

Raport Bieżący nr 5/2023

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2023 z dnia 12 stycznia 2023 roku, informuje o zmianie terminu publikacji raportu rocznego za rok 2022 z dnia 29 maja 2023 roku na dzień 31 maja 2023 roku.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”