1 sierpnia, 2022

(6/2022) Zawarcie przedwstępnej umowy zakupu udziałów Milisystem sp. z o.o.

Raport bieżący 6/2022

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. („Emitent”) niniejszym informuje o zawarciu w dniu 1 sierpnia 2022 r. przedwstępnej umowy zakupu („Umowa”) 20 udziałów w spółce Milisystem sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), stanowiących 5% udziału w kapitale zakładowym Spółki, za kwotę 300 000 złotych.

Końcowa umowa sprzedaży zawarta zostanie w terminie do 30 września 2022 r. pod warunkiem nieskorzystania przez pozostałych wspólników Spółki z przysługującego im prawa pierwszeństwa odkupu udziałów.

Milisystem sp. z o.o. jest twórcą Zaawansowanego Systemu Szkolenia Strzeleckiego „Wisła” , który jest rozwiązaniem umożliwiającym bezpieczny trening strzelecki przy wykorzystaniu własnej broni palnej lub specjalnej repliki i przy zastosowaniu najnowocześniejszego połączenia techniki komputerowej oraz systemów laserowych. Trenażer Laserowy „Wisła” to technologia dostosowana do najbardziej wymagającego klienta reprezentującego siły zbrojne, służby mundurowe, służby specjalne oraz prywatny sektor ochrony oraz usług militarnych. „Wisła” daje możliwości efektywnego szkolenia przy ograniczeniu jego kosztów. System TL Wisła został wdrożony m.in. w Wojskowej Akademii Technicznej, Centrum Szkolenia Strzeleckiego Lasów Państwowych, Fundacji Byłych Żołnierzy Jednostek Specjalnych „GROM” oraz wielu innych podmiotach prywatnych.