25 czerwca, 2024

(6/2024) Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ

Raport bieżący 6/2024

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 25 czerwca 2024 roku i posiadali co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu Akcjonariuszy:

Pani Joanna Boszko: 61 775 270 akcji, które stanowiły 100% głosów na ZWZ oraz stanowią 70,94% w ogólnej liczbie głosów.