15 czerwca, 2020

(6/2020) Raport roczny za rok 2019

Raport Roczny nr 6/2020

Zarząd Spółki Centurion Finance ASI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za rok 2019 wraz z opinią biegłego rewidenta.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.