16 czerwca, 2021

(7/2021) Rozwiązanie umowy z Autoryzowanym Doradcą

Raport Bieżący nr 7/2021

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. (dalej „Emitent”) niniejszym informuje, że w dniu 16.06.2021 r. zostało podpisane obustronne porozumienie dotyczące rozwiązania umowy o pełnienie funkcji Autoryzowanego Doradcy ze spółką INC S.A. Przedmiotem umowy było wprowadzenie akcji serii D Emitenta do obrotu na rynku NewConnect. Rozwiązanie umowy nastąpiło z dniem dzisiejszym.

Jednocześnie Zarząd Centurion Finance ASI S.A. informuje, że w dalszym ciągu współpracuje ze spółką INC S.A. przy innych swoich projektach.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.