31 maja, 2022

(8/2022) Raport roczny za rok 2021

Raport Roczny nr 8/2022

Zarząd Spółki Centurion Finance ASI S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za rok 2021 wraz z opinią biegłego rewidenta.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.