25 czerwca, 2024

(8/2024) Powołanie członków Rady Nadzorczej

Raport Bieżący nr 8/2024

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie dnia 25 czerwca 2024 roku podjęło uchwałę o wyborze członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. Życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej zostaną przekazane w osobnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.