19 grudnia, 2014

Aneks do umowy pożyczki

Raport Bieżący nr 49/2014

Zarząd Centurion Finance S.A. zawiadamia o zawarciu aneksu do umowy pożyczki z dnia 11.07.2014 r. Na mocy aneksu termin spłaty pożyczki zostaje przesunięty na nie później niż do 30 kwietnia 2015 roku. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.