11 kwietnia, 2015

Informacja o zakończeniu inwestycji

Raport Bieżący nr 9/2015

Zarząd Centurion Finance S.A. (Emitent) informuje, że z dniem 10 kwietnia 2015 roku zakończył proces zamykania otwartych pozycji w posiadanych spółkach portfelowych, których udziały nabywał w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Stopa zwrotu z inwestycji za podany okres wyniosła 42%.

Jednocześnie Emitent nadal aktywnie pracuje nad nowymi projektami inwestycyjnymi, dającymi potencjał co najmniej tak wysokich stóp zwrotu, w tym m.in.:

– Emitent planuje udział w IPO na Rynku Głównym oraz na rynku NewConnect

– Emitent bierze udział w przygotowaniu inwestycji związanych z nowymi technologiami

– Emitent aktywnie poszukuje spółek na rynku niepublicznym, w tym na rynkach zagranicznych (m.in. Wielka Brytania, Bułgaria, Rumunia, Chorwacja)

Aktywność Emitenta w tych obszarach będzie podawana do wiadomości stosownymi komunikatami bieżącymi.

Podstawa prawna: § 3 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”