22 lutego, 2015

Informacja

Raport Bieżący nr 5/2015

Zarząd Centurion Finance S.A. informuje, że skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2014r. zostanie opublikowany do dnia 28.02.2015 roku.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.