2 lipca, 2016

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Raport bieżący 2/2016

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Centurion Finance S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 30 czerwca 2016 roku i posiadali co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu Akcjonariuszy:

Twinlight Finance Limited z siedzibą w Posejdonos 1, Egkomi – Nikozja, P.C.2406: 2 859 906 akcji, które stanowiły 100% głosów na ZWZA oraz stanowią 3,28% w ogólnej liczbie głosów.