1 lipca, 2016

Treść uchwał podjętych przez ZWZ

Raport Bieżący nr 21/2016

Zarząd Centurion Finance S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2016 roku podjęło uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.