2 lipca, 2016

Powołanie członków Rady Nadzorczej

Raport Bieżący nr 22/2016

Zarząd Spółki Centurion Finance S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 30 czerwca 2016 r. podjęło uchwały o wyborze członków Rady Nadzorczej na trzyletnią kadencję.

W załączeniu do niniejszego raportu znajdują się życiorysy powołanych członków Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.