17 grudnia, 2014

Przelew wierzytelności

Raport Bieżący nr 46/2014

Zarząd Centurion Finance S.A. zawiadamia o otrzymaniu potwierdzenia przelewu wierzytelności na rzecz Spółki. Wierzytelność wynika z umowy pomiędzy TAURON Dystrybucja S.A. a PMG CONCEPT Sp. z o.o. Kwota wierzytelności wynosi 150.000 PLN (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.