30 kwietnia, 2015

Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją akcji serii D Centurion Finance S.A.

Raport Bieżący nr 14/2015

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 30 kwietnia 2015 r. na stronie internetowej Emitenta – www.centurionsa.pl – zostało opublikowane Memorandum Informacyjne Centurion Finance S.A. sporządzone w związku z emisją akcji serii D Spółki.

Harmonogram emisji został przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 10/2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”