30 września, 2015

Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją akcji serii D Centurion Finance S.A.

Raport Bieżący nr 26/2015

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. w dniu 30 września 2015 r., na stronie internetowej Emitenta – www.centurionsa.pl – zostało opublikowane Memorandum Informacyjne Centurion Finance S.A. sporządzone w związku z emisją akcji serii D Spółki.

Harmonogram emisji został przekazany do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 25/2015 z dnia 11 września 2015 r.

Oferta publiczna akcji serii D Emitenta odbywa się wyłącznie na warunkach i zgodnie z zasadami określonymi w Memorandum Informacyjnym, które jest jedynie prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o akcjach serii D, ich ofercie i Emitencie.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”