11 marca, 2014

Rezygnacja członka rady nadzorczej i pełniącej obowiązki prezesa zarządu

Raport Bieżący nr 7/2014

W dniu 10.03.2014 r. Pani Anna Sidorczyk, sprawująca funkcję Członka Rady Nadzorczej oraz funkcję Pełniącej Obowiązki Prezesa Zarządu Centurion Finance S.A. („Spółka”), złożyła rezygnację z pełnionych funkcji w firmie Centurion Finance S.A. Powodem rezygnacji są sprawy osobiste Pani Anny Sidorczyk.

Dziękujemy Pani Annie za wkład wniesiony w rozwój Centurion Finance S.A.

Obowiązki Prezesa Zarządu, do czasu wyboru nowego reprezentanta pełnił będzie Pan Marcin Boszko, Przewodniczący Rady Nadzorczej.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

„Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”