12 marca, 2014

Zmiana siedziby Spółki

Raport Bieżący nr 8/2014

Centurion S.A. przekazuje do wiadomości publicznej nowy adres siedziby Spółki i jednocześnie adres do korespondencji:

Centurion Finance S.A.

Ul. Drukarska 8/14G

Kraków 30-348  

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) oraz § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \”Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\”.