29 czerwca, 2016

Rezygnacja z inwestycji

Raport Bieżący nr 19/2016

Zarząd spółki Centurion Finance S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent) w nawiązaniu do RB nr 40/2014 z dnia 30.09.2014 roku niniejszym informuje, iż wycofuje się z zamiaru zwiększenia udziałów do 100% w spółce PMG Concept Sp z o.o., który planowany był przez Emitenta.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”