30 czerwca, 2013

SterGames S.A. przerwa w obradach ZWZ

Raport Bieżący nr 33/2013

Zarząd SterGames S.A. informuje, iż na wniosek akcjonariuszy, tuż po wyborze Przewodniczącego Zgromadzenia nastąpiła przerwa w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do dnia 6 sierpnia 2013 roku.

Protokół z ZWZA dostępny będzie na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu – „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”