1 czerwca, 2013

STERGAMES SA Informacja wyjaśniająca zmianę daty publikacji raportu rocznego

Raport Bieżący nr 29/2013

Zarząd STERGAMES S.A. w komunikacie nr 28/2013 z dnia 31 maja 2013 r. przedstawił nową datę publikacji raportu rocznego na 19 czerwca 2013 r.

Spółka dnia 2 czerwca planuje zwołać ZWZA zatwierdzające sprawozdanie roczne i w tym samym zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych w tym dniu powinno zostać opublikowane sprawozdania roczne za 2012 rok.

Przyczyną opóźnienia publikacji raportu rocznego za 2012 rok są problemy techniczne wynikające ze zmianą siedziby emitenta oraz zmiany biura rachunkowego prowadzącego księgi STERGAMES S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.