14 marca, 2013

STERGAMES SA uchwały podjęte przez NWZ spółki w dniu 13 marca 2013 r.

Raport Bieżący nr 8/2013

Zarząd STERGAMES S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 13 marca 2013 r.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.