17 grudnia, 2014

Treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 17 grudnia 2014 roku

Raport Bieżący nr 47/2014

Zarząd Centurion Finance S.A. informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 17 grudnia 2014 roku podjęło uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.