3 lipca, 2015

Wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 1 lipca 2015 roku

Raport bieżący 4/2015

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd Centurion Finance S.A. przekazuje do publicznej wiadomości wykaz akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 1 lipca 2015 roku i posiadali co najmniej 5% głosów na tym Zgromadzeniu Akcjonariuszy:

1) Twinlight Finance Limited z siedzibą w Poseidons: 3 096 678 akcji, które stanowiły 100% głosów na ZWZA oraz stanowią 60,72% w ogólnej liczbie głosów.