14 lutego, 2014

Zawarcie aneksu do umowy pożyczki

Raport Bieżący nr 4/2014

Zarząd Centurion Finance S.A. („Spółka), informuje, iż 12 lutego 2014r. podpisał aneks do umowy pożyczki z dnia 22 kwietnia 2013 roku, w którym zobowiązuje się do spłaty pozostałej wartości pożyczki do 22 kwietnia 2014 roku.

Pozostałe warunki spłaty pozostają bez zmian.

Podstawa prawna : §3 ust.2 pkt. 1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect”