27 kwietnia, 2015

Zawiadomienie otrzymane na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Raport bieżący 1/2015

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Centurion Finance S.A. („Spółka”), informuje o otrzymaniu od Twinlight Finance Limited z siedzibą na Cyprze, na podstawie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 i Dz. U. z dnia 23 września 2005, Nr 184, poz. 1539), zawiadomienia nabycia:

– w dniu 20.04.2015 r. w wyniku transakcji kupna na rynku GPW – Newconnect Twinlight Finance Limited nabył 223939 akcji spółki Centurion Finance S.A stanowiące 4,39 % udziału w kapitale zakładowym i 4,39 % udziału w Głosach na WZA spółki.

– w dniu 22.04.2015 r. w wyniku transakcji kupna na rynku GPW – Newconnect Twinlight Finance Limited nabył 207939 akcji Spółki Centurion Finance S.A stanowiących 4,07% udziału w kapitale zakładowym i 4,07% głosów na WZA Spółki.

W wyniku wyżej wymienionych transakcji Twinlight Finance Limited posiada 3094678 akcji Centurion Finance S.A stanowiące 60,07%

Przed dokonaniem tych transakcji Twinlight Finance Limited posiadał 2662800 akcji Centurion Finance S.A stanowiących 52,21% udziału w kapitale zakładowym i 52,21% głosów na WZA Spółki.

Twinlight Finance Limited nie posiada podmiotów zależnych, posiadających akcje spółki Centurion Finance S.A.

W najbliższym czasie Twinlight Finance Limited nie wyklucza zarówno zwiększenia, jak i zmniejszenia wyżej wymienionej ilości akcji.