10 lipca, 2014

Zbycie Aktywów

Raport Bieżący nr 32/2014

Zarząd Centurion Finance S.A. informuje, że w dniu 08.07.2014 r, zakończył inwestycję w aktywa zakupione w dniu 02.07.2014 r, o których zakupie informował raportem nr: 31/2014. W wyniku rozliczenia transakcji zysk ze sprzedaży wynosi 11673,34 zł brutto.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2. punkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.