20 października, 2014

Zwołanie NWZA na 14.11.2014 r.

Raport bieżący z plikiem 12/2014

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Centurion Finance S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 14 listopada 2014 r. o godz. 12.00 w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Krupińskiego w Sosnowcu, przy ulicy Targowej 8.

NWZA zwołane zostaje na żądanie akcjonariusza posiadającego powyżej 1/20 udziału w kapitale zakładowym Spółki, Twinlight Finance Ltd.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał wraz z uzasadnieniem oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem.