19 października, 2014

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centurion Finance S.A. na dzień 14.11.2014r.

Raport Bieżący nr 42/2014

Zarząd Spółki Centurion Finance S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 14 listopada 2014 r. o godz. 12.00 w Kancelarii Notarialnej Wojciecha Krupińskiego w Sosnowcu, przy ulicy Targowej 8.

NWZA zwołane zostaje na żądanie akcjonariusza posiadającego powyżej 1/20 udziału w kapitale zakładowym Spółki, Twinlight Finance Ltd.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał wraz z uzasadnieniem oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem.

W dniu 19.10.2014, tj. na dzień publikacji ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Centurion Finance S.A.:

1. ogólna liczba akcji w Spółce wynosi 5 100 000

2. ogólna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu wynosi 5 100 000 głosów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.