7 stycznia, 2017

(1/2017) Harmonogram raportów okresowych

Raport Bieżący nr 1/2017

Zarząd Centurion Finance S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 roku. Przekazywanie raportów okresowych będzie odbywało się w następujących terminach:

– raport za IV kwartał 2016 roku – w dniu 14 lutego 2017 roku

– raport za I kwartał 2017 roku – w dniu 15 maja 2017 roku

– raport za II kwartał 2017 roku – w dniu 14 sierpnia 2017 roku

– raport za III kwartał 2017 roku – w dniu 14 listopada 2017 roku

– raport roczny za 2016 rok – w dniu 30 maja 2017 roku

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”