30 listopada, 2016

(5/2016) Nabycie nieruchomości przez spółkę zależną Emitenta

Raport bieżący 5/2016

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Centurion Finance S.A. informuje, iż w dniu 28 listopada 2016 r. spółka zależna Centurion Finance S.A. („Emitent”) – Centurion Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Katowicach, na podstawie umowy sprzedaży nabyła nieruchomość w postaci budynku mieszkalnego położonego w Katowicach, za łączną kwotę 530.000,00 zł. (pięćset trzydzieści tysięcy złotych).

Nabycie przedmiotowej nieruchomości stanowi realizację celu powołania spółki zależnej Emitenta inwestycji w nieruchomości, projekty budowalne i deweloperskie.