1 stycznia, 2016

(1/2017) Rozwiązanie umowy przedwstępnej zakupu nieruchomości oraz zakup nieruchomości przez spółkę zależną

Raport bieżący 1/2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Centurion Finance S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 27 grudnia 2016 r. rozwiązał umowę przedwstępną zakupu nieruchomości w postaci działek niezabudowanych położonych w Dąbrowie Górniczej oraz Zawoi. W związku z powyższym Spółka uzyskała roszczenie o zwrot kwot wypłaconych tytułem zaliczki na poczet ceny sprzedaży nieruchomości.

Nieruchomości położone w Dąbrowie Górniczej, które w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową, zostały w dniu 30 grudnia 2016 r. nabyte przez spółkę zależną Centurion Finance S.A. – Centurion Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, w której Centurion Finance S.A. posiada udziały stanowiące 100% udziału w kapitale zakładowym.

Wartość rynkowa nabytych nieruchomości wynosi około 1,4 mln zł.