1 stycznia, 2016

(2/2017) Nabycie udziałów w spółce ZMORPH sp. z o.o.

Raport bieżący 2/2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Centurion Finance S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 30 grudnia 2016 r. Spółka nabyła 3 (trzy) udziały w spółce pod firmą Zmorph sp. z o.o., będącej producentem wielofunkcyjnych drukarek 3D z wymiennymi głowicami. Nabyte udziały w spółce stanowią 0,75% udziału w kapitale zakładowym Zmorph sp. z o.o. i dają 0,75% głosów na Zgromadzeniu Wspólników tej spółki.

Wobec perspektyw dynamicznego wzrostu wartości rynku na którym funkcjonuje Zmorph sp. z o.o., Centurion Finance S.A. nie wyklucza zwiększenia zaangażowania kapitałowego w Zmorph sp. z o.o. w przyszłości.