14 stycznia, 2020

(1/2020) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku

Raport Bieżący nr 1/2020

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2020 roku. Przekazywanie raportów okresowych będzie odbywało się w następujących terminach:

– raport za IV kwartał 2019 roku – w dniu 12 lutego 2020 roku

– raport za I kwartał 2020 roku – w dniu 14 maja 2020 roku

– raport za II kwartał 2020 roku – w dniu 14 sierpnia 2020 roku

– raport za III kwartał 2020 roku – w dniu 13 listopada 2020 roku

– raport roczny za 2019 rok – w dniu 27 maja 2020 roku

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”