6 marca, 2021

(1/2021) Udzielenie pożyczki one2tribe sp. z o.o.

Raport bieżący 1/2021

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 5.marca 2021 r. zawarł z one2tribe sp. z o.o. z siedzibą w Regułach (dalej: O2T) umowę, na podstawie której Emitent udzielił O2T pożyczki w kwocie 374 604 zł (dalej: Pożyczka). Pożyczka jest oprocentowana na warunkach rynkowych. Spłata Pożyczki ma nastąpić do dnia 30 czerwca 2021 r. poprzez (wedle wyboru O2T):

– spłatę Pożyczki powiększonej o należne oprocentowanie oraz ewentualne ustawowe odsetki za opóźnienie,

– konwersję Pożyczki na 106 udziałów w kapitale zakładowym O2T.

One2tribe sp. z o.o. jest spółką fintechową, która oferuje rozwiązania motywacyjne dla dużych zespołów ludzkich. Z systemu Tribeware oferowanego przez O2T korzystają krajowe i międzynarodowe korporacje. Rozwiązanie wykorzystuje mechanizmy oparte o psychologię behawioralną (w tym grywalizację), analizę dużej ilości danych (Machine Learning, AI) oraz narzędzia klasy fintech/e-commerce (obsługa wypłaty nagród, prowizji, sklep z benefitami pracowniczymi). Lista klientów O2T to m.in. : Aviva, Compensa, Ikea, ING, Komputronik, Philip Morris, PLAY, Raiffeisen Polbank, Santander, Urząd Miasta Stołecznego Warszawa, Vision Express, Vienna Life, Żabka, NEUCA, Bayer, Pfizer, SANOFI, Biogen.

Obecnie one2tribe pracuje nad rozwinięciem działań globalnych z naciskiem na kraje Zatoki Perskiej.

Informacja jest istotna dla Emitenta ze względu na planowane połączenie spółki one2tribe sp. z o.o. ze spółką JWA S.A., w której Centurion Finance ASI S.A posiada udział powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu.