12 maja, 2021

(3/2021) Raport 1Q 2021

Raport Kwartalny nr 3/2021

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny za I kwartał 2021 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.