1 czerwca, 2023

(1/2023) Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2023 roku

Raport bieżący z plikiem 1/2023

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. („Spółka”) niniejszym postanawia zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 27 czerwca 2023 roku na godzinę 14.00 w Kancelarii Notarialnej Radosław Chorabik, Magdalena Wawruch Kancelaria Notarialna s.c. w Krakowie, przy ul. Plac Wolnica 11/1, 31-060 Kraków.

Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.