11 stycznia, 2024

(1/2024) Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku

Raport Bieżący nr 1/2024

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. podaje do wiadomości harmonogram publikacji raportów okresowych w 2024 roku. Przekazywanie raportów okresowych będzie odbywało się w następujących terminach:

– raport za IV kwartał 2023 roku – w dniu 14 lutego 2024 roku

– raport za I kwartał 2024 roku – w dniu 14 maja 2024 roku

– raport za II kwartał 2024 roku – w dniu 14 sierpnia 2024 roku

– raport za III kwartał 2024 roku – w dniu 14 listopada 2024 roku

– raport roczny za 2023 rok – w dniu 28 maja 2024 roku

Podstawa prawna: § 6 ust. 14.1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”