14 lutego, 2024

(2/2024) Raport okresowy za IV kwartał 2023 r.

Raport Kwartalny nr 2/2024

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. w załączeniu przekazuje raport kwartalny za IV kwartał 2023 r.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.