30 czerwca, 2017

(9/2017) Treść uchwał podjętych przez ZWZ

Raport Bieżący nr 9/2017

Zarząd Centurion Finance S.A. informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2017 roku podjęło uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§ 4 ust. 2 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.