16 sierpnia, 2020

(14/2020) Uzupełnienie raportu za II kwartał o komentarz Emitenta

Raport Bieżący nr 14/2020

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. przedstawia poniżej komentarz na temat okoliczności i zdarzeń istotnie wpływających na działalność Emitenta, jego sytuację finansową i wyniki osiągnięte II kwartale.

W II kwartale Spółka osiągnęła zysk netto w wysokości 755 498,11 PLN. Wpływ na tak dobry wynik finansowy miały przede wszystkim dwie składowe – aktualizacja wycen akcji spółek posiadanych w portfelu w wysokości 353 397,37 PLN oraz zysk z zamkniętych w trakcie kwartału inwestycji. Spółce udało się wykorzystać kilka okazji cenowych, które pojawiły się na rynkach regulowanych w wyniku gwałtownych przecen spowodowanych obawami inwestorów o skutki pandemii i związanego z tym lockdownu. Zysk z tych operacji zamknął się kwotą 407 262,72 PLN.

Z istotnych wydarzeń jakie miały miejsce w trakcie II kwartału br. wymienić z pewnością należy podpisanie przez Spółkę w kwietniu umowy objęcia akcji Surfland Systemy Komputerowe S.A., których rejestracja przez sąd nastąpiła 10 sierpnia 2020 roku. W związku z zajęciem pozycji poprzez zakupy akcji na rynku NewConnect oraz rejestracją emisji przez sąd, Emitent przekroczył próg 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w tejże spółce. Emitent widzi potencjał do wzrostu wartości poczynionej inwestycji, w szczególności poprzez planowane połączenie Surfland Systemy Komputerowe S.A ze spółką VR FACTORY Sławomir Matul. Poczyniona inwestycja jest spójna z polityką inwestycyjną Spółki, zakładającą inwestycje między innymi w podmioty z branży gamingowej, gamedev oraz VR. Należy dodać, że VR FACTORY specjalizuje się w tworzeniu aplikacji biznesowych oraz gier wykorzystujących technologię wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości na takie platformy jak: HTC VIVE, Oculus, Microsoft VR/MR, PS4 VR, Mobile VR/AR. Posiadanie zaplecza reklamowego pozwala VR FACTORY na tworzenie kompletnego produktu – od konceptu poprzez produkcję a skończywszy na promocji i wsparciu sprzedaży.

Kontynuując założenia inwestycyjne Emitent objął akcje w spółce Detalion Games S.A. Detalion?Games?to reaktywacja studia znanego m.in. z serii Schizm oraz gry Sentinel: Strażnik Grobowca. Zespołowi deweloperskiemu przewodzi Roland Pantoła, który uważany jest za prekursora gamingu w Polsce. Zaczął on tworzyć we wczesnych latach 90. ubiegłego wieku, pracując w tym czasie nad wieloma tytułami, w tym nad kultową serią Schizm. To właśnie nowa produkcja Nemezis: Mysterious Journey III jest głównym projektem studia w 2020.

Kolejną ciekawą pozycją, w którą Emitent zainwestował posiadane środki finansowe w ofercie IPO, jest spółka GenXone S.A. W spółce tej prowadzona jest całość badań diagnostyki koronawirusa SARS-CoV-2. GenXone jako jedno z nielicznych prywatnych laboratoriów praktycznie od początku wybuchu pandemii wspomaga publiczną służbę zdrowia wykonując badania próbek dostarczanych z terenu całej Polski. Aktualna sytuacja epidemiczna w kraju spowodowała także, że spółka GenXone S.A. podjęła słuszną i dobrą decyzję biznesową polegającą na czasowym wstrzymaniu wszystkich badań diagnostycznych z wyłączeniem tych identyfikujących zakażenie koronawirusem, generując w II kwartale z tego tytułu ponad 98 procent przychodu i osiągając 2 mln zł zysku netto. Laboratorium na przestrzeni kwartału zwiększyło swoją dobową przepustowość w zakresie wykonywania testów ze 140 do 1000.

Debiuty giełdowe tych dwóch spółek planowane są na 3 kwartał 2020 roku. Ponadto na rynku pierwotnym (w szczególności obejmując akcje spółki SkinWallet S.A.) i wtórnym Emitent zajął kilka istotnych pozycji inwestycyjnych, których wynik w przyszłości może mieć wpływ na wynik finansowy Spółki.

Przedłuża się natomiast procedura dopuszczenia akcji do obrotu na rynku NewConnect spółki One Solution S.A. (dawny Cerber Finance S.A.). Zarząd liczy jednak na osiągnięcie dobrych wyników finansowych One Solution S.A., co powinno się przełożyć na wyższą wycenę akcji tej spółki w przyszłości.

Większość spółek portfelowych Emitenta działa w branżach odpornych na skutki pandemii COVID-19. Paradoksalnie koronawirus może wpłynąć pozytywnie na rozwój ich biznesów.

Zarząd na bieżąco analizuje sytuacje na rynku finansowym i wyszukuje wartościowe podmioty do inwestycji. Obecnie Emitent rozważa kilka takich możliwości inwestycyjnych.

Spółka nieprzerwanie czyni starania dotyczące wprowadzenia akcji serii D do obrotu publicznego na rynku NewConnect, czego efektem było podpisanie umowy z Autoryzowanym Doradcą w dniu 10 lipca 2020.

W ocenie Zarządu II kwartał br. był bardzo ważny i udany dla Spółki. Uzyskany wynik potwierdził, że przyjęte założenia inwestycyjne są poprawne i skuteczne, jednocześnie zapewniają oczekiwane przez Spółkę bezpieczeństwo alokowanych środków. Planowane na III kwartał debiuty zakupionych przez Spółkę emitentów pozwolą na realną wycenę posiadanych przez Spółkę aktywów i kolejne inwestycje. Udany drugi kwartał przełożył się także na wzrost wartości Spółki mierzony wyceną jej akcji, które na przestrzeni II kwartału zwiększyły swoją wartość ponad czterokrotnie.