31 stycznia, 2022

(2/2022) Komunikat KDPW o asymilacji akcji Centurion Finance ASI S.A.

Raport bieżący 2/2022

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Centurion Finance ASI S.A. z siedzibą w Katowicach („Spółka”) informuje o komunikacie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) z dnia 28 stycznia 2022 r., zgodnie z którym w dniu 2 lutego 2022 r. nastąpi asymilacja 81.979.287 (osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki, zarejestrowanych w KDPW pod kodem PLSTRGM00097, z pozostałymi akcjami Spółki, zarejestrowanymi w KDPW, oznaczonymi kodem PLSTRGM00014.